Over ons

De Kleine Kapel is natuurlijk niets zonder mensen. Mensen die de Kleine Kapel bezoeken, of op verschillende manieren meedoen of meewerken.

Wie zijn wij

Wij zijn Francien, Annewil, Wil K., Wil de B., Henk, Rieke, Thea, Hetty en Carolien. Samen willen we ervoor zorgen dat de Kleine Kapel een plek is van stilte, bezinning en ontmoeting. We vertellen je graag waarom we dit doen. Rondom de Kleine Kapel ontstaat een groeiende groep bidders, denkers, klussers, gevers, schoonmakers …etc., allemaal met hun eigen redenen om mee te helpen. Zo wordt er ook steeds meer verbinding tussen mensen zichtbaar.

Francien Kaljouw-Segers

Lees meer

Annewil Jansen

Lees meer

Wil Kaljouw

Lees meer

Wil de Bruine

Lees meer

Henk Morsink

Lees meerPioniersplek

Kleine Kapel Noetsele is een pioniersplek. Binnen de Protestantse Kerk Nederland is het initiatief ontstaan om pioniersplekken te ontwikkelen. Het doel van zo’n plek is, dat er naast de bestaande kerkelijke gemeente, een nieuwe vorm van kerk-zijn ontstaat. Gericht op mensen die wel bezig zijn met zingeving en/of geloofsvragen maar zich niet altijd herkennen in de huidige kerkvormen. Pioniersplek Kleine Kapel Noetsele is ontstaan uit en deel van de Protestantse Gemeente Nijverdal (PGN) en wordt ondersteund door de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Deze pioniersplek is voortgekomen uit de interkerkelijke werkgroep ´Op Weg in de Stilte´ die sinds 2015 maandelijks avonden organiseert rond meditatie en contemplatie. Denk hierbij aan meditatief bijbel lezen, meditatieve muziek, creatieve werkvormen met verstilling en stiltewandelingen. De avonden worden afgesloten met een avondgebed.

Binnen deze werkgroep is bij een aantal mensen een verlangen ontstaan om deze activiteiten verder uit te breiden en meer verbinding tussen mensen te zoeken. Dit willen we doen als ‘pioniersplek Kleine Kapel Noetsele’, door het creëren van dagelijkse ontmoetingen, stilte-momenten, bezinning en gebed. Hierin nemen we soms vormen over van oude kloostertradities. De activiteiten vinden veelal plaats in de Kleine Kapel.

' Hoe meer je loslaat, hoe lichter je wordt ' – Stef Bos