Skip to main content

Over ons

De Kleine Kapel is natuurlijk niets zonder mensen. Mensen die de Kleine Kapel bezoeken, of op verschillende manieren meedoen of meewerken.

Wie zijn wij

Wij zijn het pioniersteam van de Kleine Kapel (officieel gestart in februari 2020). Samen willen we ervoor zorgen dat de Kleine Kapel een plek is van stilte, bezinning en ontmoeting. We vertellen je graag waarom we dit doen. Rondom de Kleine Kapel ontstaat een groeiende groep bidders, denkers, klussers, gevers, schoonmakers …etc., allemaal met hun eigen redenen om mee te helpen. Zo wordt er ook steeds meer verbinding tussen mensen zichtbaar.

Annewil Jansen

Rieke Vliek

Wil de Bruine

Thea van Pijkeren

Reina Folkerts

Henk Morsink

Hetty Nijmeijer

Oud Pioniers


Francien Kaljouw-Segers

Wil Kaljouw

Carolien Nauta

Pioniersplek

Kleine Kapel Noetsele is een pioniersplek. Binnen de Protestantse Kerk Nederland is het initiatief ontstaan om pioniersplekken te ontwikkelen. Het doel van zo’n plek is, dat er naast de bestaande kerkelijke gemeente, een nieuwe vorm van kerk-zijn ontstaat. Gericht op mensen die wel bezig zijn met zingeving en/of geloofsvragen maar zich niet altijd herkennen in de huidige kerkvormen. Pioniersplek Kleine Kapel Noetsele is ontstaan uit en deel van de Protestantse Gemeente Nijverdal (PGN) en wordt ondersteund door de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Deze pioniersplek is voortgekomen uit de interkerkelijke werkgroep ´Op Weg in de Stilte´ die sinds 2015 maandelijks avonden organiseert rond meditatie en contemplatie. Denk hierbij aan meditatief bijbel lezen, meditatieve muziek, creatieve werkvormen met verstilling en stiltewandelingen. De avonden worden afgesloten met een avondgebed.

Binnen deze werkgroep is bij een aantal mensen een verlangen ontstaan om deze activiteiten verder uit te breiden en meer verbinding tussen mensen te zoeken. Dit willen we doen als ‘pioniersplek Kleine Kapel Noetsele’, door het creëren van dagelijkse ontmoetingen, stilte-momenten, bezinning en gebed. Hierin nemen we soms vormen over van oude kloostertradities. De activiteiten vinden veelal plaats in de Kleine Kapel.

' Hoe meer je loslaat, hoe lichter je wordt ' – Stef Bos